Dzień Innowatora 2020

Dzień Innowatora 2020

Info_Innowator_0520_Post_FB_RGB
Agenda do pobrania

Link do logowania: http://ksse.com.pl/rejestracja-dzien-innowatora-2020

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1410284189167887/

                                                                                                                                                      

 

Goście i prelegenci

barbara-piontek

 

 

dr hab. Barbara Piontek, prof. AWSB.


Zastępca prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., ekonomista, prof. Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, od wielu lat pełni rolę strategicznego doradcy firm z sektora dużych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Jest analitykiem rynkowym i specjalistą ds. wdrożeń nowych technologii, wynalazków i rozwiązań, a także ekspertem z zakresu zarządzania publicznego (na szczeblu centralnym i samorządowym), ekspertem ds. zarządzania i rozwoju branż strategicznych, jak również budowania modeli biznesu oraz innowacyjności gospodarki. Opracowywała m.in. strategie rozwoju dla miast, biznes plany dla inwestycji strategicznych, brała udział w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych. Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, stopnie naukowe uzyskała na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jest członkiem m.in. Społecznej Rady Gospodarczej przy Wojewodzie Śląskim, a także Rady Wykonawczej „Programu dla Śląska” przy Prezesie Rady Ministrów oraz Komitetu Sterującego „Programu dla Śląska” przy Wojewodzie Śląskim.

 

 

58527e9698bf4_o_original
 
 
dr hab. Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB
Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Od kilkunastu lat czynnie działa na rzecz społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju regionu poprzez promocję nauki, wiedzy, umiejętności i kompetencji, zwiększanie możliwości kształcenia zarówno w formule formalnej szkolnictwa na poziomie wyższym jak i formach nieformalnych, pozaszkolnych na każdym etapie życia.  Jednocześnie prof. Zdzisława Dacko–Pikiewicz działa na rzecz wzmocnienia współpracy sektorów nauki i gospodarki. Jest Ambasadorką Przedsiębiorczości Kobiet Polskiej Sieci Ambasadorów Przedsiębiorczości Kobiet oraz Ambasadorką Kongresów Polskich i skutecznie realizuje strategię kształcenia dla potrzeb biznesu. Dodatkowo jest Wiceprzewodniczącą Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz zasiada w Radzie Głównej Konfederacji Pracodawców Lewiatan, stanowiącej organ o charakterze nadzorczo – kontrolnym w organizacji. Jest również Przewodniczącą Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Radzie Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz członkiem Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji przy Marszałku Województwa Śląskiego.
 
 
Grzegorz Kędzielawski
 
 
dr Grzegorz Kądzielawski
Dyrektor Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB. Doktor nauk prawnych, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny za innowacje oraz obszar badawczo – rozwojowy. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji państwowej (Sejm RP, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) oraz w sektorze pozarządowym (m.in. Fundacja Energia dla Europy, Tarnowskie Towarzystwo Naukowe, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, Fundacja Giełdy Papierów Wartościowych). Posiada również doświadczenie związane z pracą w organach nadzoru (m.in. Polskie Radio w Warszawie „RDC” S.A., Zakłady Górniczo-Metalowe „Zębiec” S.A. w Zębcu, H. Cegielski Poznań S.A., MPEC Chełm sp. z o.o.). Ekspertem europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training). Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dot. zarządzania, handlu i zagadnień technologicznych.
 
 
img-5938-1547649559
dr Marcin Lis

Prorektor ds. Studenckich i Współpracy z Otoczeniem  Akademii WSB. Doktor nauk technicznych, ekspert w zakresie systemów jakości, zarządzania projektami innowacyjnymi, systemów zintegrowanych. Wieloletni manager na poziomie Executive w Orange S.A. Posiada bogate doświadczenie korporacyjne zdobyte w międzynarodowych firmach usługowych, był zatrudniony na kluczowych stanowiskach menedżerskich związanych z zarządzaniem jakością i procesami, marketingiem, zarządzaniem projektami oraz obsługą klienta. Przewodniczący Rady Ekspertów w Akademii WSB oraz Wiceprezes Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa oddział w Dąbrowie Górniczej, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Innowacyjności, Konkurencyjności i Współpracy Nauki z Biznesem działającej przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach. Wiceprezes Zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Lewiatan.

 

kjedrasiak-1565258011

 

dr inż. Karol Jędrasiak

Pracownik naukowo-dydaktyczny Akademii WSB, Zastępca Dyrektora Centrum Transferu Technologii AWSB, Prezes Zarządu VRTechnology.
Autor 67 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii naukowych, cytowanych łącznie wg Google Scholar 473 razy; Ekspert RPO WSL 2014-2012, członek Komitetu Sterującego Programu Sektorowego GameINN oraz Towarzystwa Przetwarzania Obrazów. W rezultacie dotychczasowej pracy oraz współpracy z przemysłem powstało 20 zastrzeżeń prawa własności intelektualnej. Za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne został uhonorowany w ostatnich latach 10 nagrodami przyznawanymi przez instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Obecnie jest Prezesem Zarządu spółki VRTechnology, zajmującej się komercjalizacją innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii wirtualnej rzeczywistości oraz profesjonalnych systemów symulacyjnych i trenażerowych.

 

 

 

Certyfikaty udziału w Konferencji będą wydawane w formie elektronicznej.

Zainteresowanych uczestników Konferencji prosimy po zakończeniu konferencji o przesłanie na adres: wsprycha@ksse.com.pl skanu lub zdjęcia wypełnionego i odręcznie podpisanego wniosku, który otrzymają Państwo na adres mailowy podany podczas rejestracji online. Podstawą wystawienia certyfikatu będzie rejestr logowań, w zawiązku z czym konieczne jest podanie swojego imienia i nazwiska podczas logowania się na platformę, przez którą prowadzona będzie konferencja. 

Zgłoszenia w sprawie uzyskania certyfikatu przyjmowane będą do 30 maja 2020 roku.