Konkurs - "Pomysł na biznes"

Konkurs - "Pomysł na biznes"

 

Konkurs ma na celu pobudzenie innowacyjności i przedsiębiorczości wśród studentów, członków Klubu Innowatora oraz wykorzystanie potencjału intelektualnego młodych ludzi w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych pomysłów.

Taki Grant jest dla członków Klubu wspaniałą okazją do zaprezentowania swoich biznesowych pomysłów.

Konkurs polega na przygotowaniu biznesplanu.  Promowane będą projekty opierające się o zrównoważone technologie, kreujące innowacyjne produkty i usługi. 

Aplikować do konkursu mogą członkowie Klubu indywidualnie lub w formie max. trzyosobowych zespołów.

Praca musi być autorska  i innowacyjna,  w żaden sposób nie może  naruszać praw przysługujących jakimkolwiek podmiotom trzecim.

KSSE zapewnia dla najlepszych prac nagrodę finansową.  Łączna pula na nagrody wynosi 18 000,00 zł. Przewidujemy przyznanie 3 nagród

            I miejsce – 10 000,00 zł

           II miejsce – 5 000,00 zł

          III miejsce – 3 000,00 zł

Zgłoszenie do udziału w Konkursie zgodnie z regulaminem do 30.06.2019 r.

Prace należy przesłać do 15.09.2019 r.

Laureatów Konkursu wyłoni jury powołane przez KSSE. Ocena prac będzie dokonywana w oparciu o kryteria określone w Karcie oceny.

Ogłoszenie wyników 15.10.2019 r. podczas gali, która odbędzie się w czasie kolejnej edycji Dnia Innowatora.

Podczas prezentacji laureaci będą prezentować opis planowanej działalności, plan jej rozwoju, elementy biznesplanu, opis inwestycji lub egzemplarz (prototyp) produktu lub próbkę usługi.

 

Zachęcamy do udziału i życzymy wszystkim świetnych pomysłów.