Aktualności

PODPISANIE UMÓW UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PRZEZ UCZENNICE/UCZNIÓW

W dniu 14.11.2016 r. uczennice/uczniowie zrekrutowane/zrekrutowani do udziału w projekcie pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” podpisały/podpisali stosowną umowę uczestnictwa regulującą zasady ich udziału w przedmiotowym przedsięwzięciu. Dokument ten sygnowało łącznie 226 osób, w tym:

• 60 uczęszczających do placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego,
• 64 uczęszczające do placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom,
• 42 uczęszczające do placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice,
• 60 uczęszczających do placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego.