Aktualności

ROZPOCZĘCIE PROCESU PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH UCZNIÓW - I NABÓR

W dniu 10.10.2016 r. rozpoczęliśmy I nabór dokumentów rekrutacyjnych uczennic/uczniów uczęszczających do placówek oświatowych objętych Projektem, który potrwa do dnia 21.10.2016 r. Przewidywana do zrekrutowania w niniejszym naborze liczba uczennic/uczniów przedstawia się w sposób następujący:

• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego: 60,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Miasta Bytom: 64,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Gminy Pawłowice: 42,
• dla placówek oświatowych objętych Projektem zlokalizowanych na terenie Powiatu Pszczyńskiego: 60.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonego w ramach Projektu procesu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji zamieszczonym w zakładce: DO POBRANIA, w której opublikowano również pozostałe dokumenty rekrutacyjne tj.:
• Formularz rekrutacyjny,
• Ankietę rekrutacyjną ucznia.
Można je również uzyskać pod numerami telefonów zamieszczonymi w zakładce: KONTAKT.