Wydarzenia

Szkolenie TRIZ

Współczesna Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań


22 - 24 maja w siedzibie KSSE odbyło się szkolenie dla członków Klubu innowatora z Współczesnych Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań

TRIZ to skuteczna i potwierdzona w praktyce biznesowej metoda analityczna, pozwalającą na stworzenie innowacyjnej strategii przedsiębiorstwa i połączenie jej z modelem biznesowym firmy. Dzięki zastosowaniu metodologii TRIZ, zmienia się
dotychczasowy paradygmat innowacyjności, oparty na przypadkowości czy też geniuszu wynalazcy. System ten umożliwia efektywne tworzenie innowacji według usystematyzowanego algorytmu postępowania. W miejsce przypadku i nieokreśloności w postępowaniu, system TRIZ wprowadza zestaw narzędzi analitycznych i strategicznych, przenosząc wynalazczość w obszar planowania biznesowego, tak jak ma to miejsce w przypadku kontroli kosztów lub jakości.

Metoda TRIZ stosowana jest z rosnącym powodzeniem przez 50% najbardziej wartościowych marek świata.
TRIZ pozwala przedsiębiorstwu na stworzenie skutecznej strategii innowacyjnej poprzez wskazanie najlepszych dróg rozwoju i wykluczenie nieadekwatnych, słabo rokujących propozycji. TRIZ pozwala opracować (produkty, technologie, modele) i wskazuje na których koncepcjach opierać krótkoi długoterminowe strategie, zwiększając prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu. Rekomendacje te wynikają z analizy danych rynkowych i trendów technologicznych którymi dysponuje dana metodologia.
Siła współczesnej metody TRIZ leży w jej możliwościach systematycznego i systemowego odkrywania
nieoczywistości i rozwiązań, które dotychczas były domeną przypadku i "łutu szczęścia". TRIZ nie polaryzuje
strategii biznesowej, oddzielając ją od rozwoju technologii, lecz łączy obie te sfery, wskazując możliwości
innowacyjne, na których warto się skupić i podpowiada co zrobić, by z sukcesem możliwości te wykorzystać.
Metoda TRIZ pozwała na skuteczną realizacje projektów w następujących obszarach:
1. Usprawnienie produktów i procesów.
2. Rozwój nowych produktów i procesów.
3. Prognozowanie rozwoju produktu i technologii.
4. Tworzenie skutecznej strategii dla własności intelektualnej.
5. Projektowanie mające na uwadze efektywny recykling i ponowne wykorzystanie materiałów.
6. Ocena możliwości innowacyjnych przedsiębiorstwa.
7. Podniesienie zdolności kluczowych technologii przedsiębiorstwa.
8. Weryfikacja technologii.
9. Ocena technologii.
10. Poszukiwanie odpowiedniej technologii.
11. Odkrywanie przyczyn niepowodzeń i ich eliminacja.
12. Analiza portfolio innowacyjnego przedsiębiorstwa.
13. Opracowanie innowacyjnej strategii produktu.
14. Obniżenie kosztów produkcji.
15. Inteligentna logistyka i inteligentny łańcuch dostaw.
16. Analityczny przegląd rynku.

Metoda z sukcesem wykorzystywana w takich firmach jak: Motorola, Samsung, LG, INTEL, Siemens, AMD, Hewlett Packard, Schneider Electric, GE, Legrand, P&G, Hyundai, KIA, FIAT Group, Schaeffler Group, Continental, Visteon, MANDO, ZF TRW i innych na całym świecie. Również w efektywnym rozwoju startupów może być wykorzystana metodyka współczesnej TRIZ.