Aktualności

WYDŁUŻENIE OKRESU MERYTORYCZNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Uprzejmie informujemy, że uzyskaliśmy zgodę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 na wydłużenie okresu merytorycznej realizacji Projektu. Pierwotnie termin ten upływał w dniu 28.02.2019 roku, tymczasem po uzyskaniu ww. zgody Projekt zakończy się w dniu 31.08.2019 roku. Intencją przedmiotowej zmiany jest m.in. stworzenie możliwości w zakresie zorganizowania dodatkowych staży zawodowych dla uczennic i uczniów biorących udział w Projekcie.   
 
Mając na uwadze powyższe dokonaliśmy aktualizacji Regulaminu rekrutacji ramach projektu pt. „Kariera i Kompetencje - zwiększenie dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy w oparciu o Sieć K2 w subregionie centralnym województwa śląskiego” zamieszczonego w zakładce: DO POBRANIA.